bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wyniki

Nowa strona 1

Informacja Kierownika Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszy księgowy.

Nazwa i adres jednostki

Dom Dziennego Pobytu

Określenie stanowiska urzędniczego

Młodszy księgowy

Imię i nazwisko wybranego kandydata

Katarzyna Klemczak

Miejsce zamieszkania

Gostyń

Uzasadnienie wyboru:

Oferta pracy przedłożona przez Katarzynę Klemczak spełniła wszystkie

wymogi niezbędne określone w ogłoszeniu. Kandydatka uzyskała wysoką liczbę punktów

według ustalonych kryteriów wyboru. Przeprowadzony test jak również rozmowy kwalifikacyjne wykazały, że spełniła ona wymagania będące przedmiotem oceny. Katarzyna Klemczak wykazała się niezbędną wiedzą i umiejętnościami do właściwego wykonywania pracy na stanowisku młodszy księgowy.

 

Sporządziła:

Komisja Rekrutacyjna

Gostyń, 29 marzec 2017 rokuOpublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 10.04.2017
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 10.04.2017
Dokument oglądany razy: 428