bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

2015

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu za 2015r.

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Domu Dziennego Pobytu w Gostyniu

Zgodnie z Uchwałą Nr III/21/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

30 grudnia 2014 roku

w sprawie: budżetu gminy Gostyń na 2015rok

uchwały zmieniające:

  1. Zarządzenie Nr 38/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 26 lutego 2015r.

  2. Decyzja nr 1/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 16.03.2015

  3. Decyzja nr 2/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 25.05.2015

  4. Uchwała Nr VIII/95/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 czerwca 2015r.

  5. Zarządzenie Nr 123/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 29 czerwca 2015r.

  6. Decyzja nr 3/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 04.08.2015

  7. Zarządzenie Nr 149/2015 Burmistrza Gostynia z dnia 21 sierpnia 2015r.

  8. Uchwała Nr IX/118/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 3 września 2015r.

  9. Decyzja nr 4/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 28.09.2015

10. Uchwała Nr XII/152/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 19 listopada 2015r.

11. Decyzja Nr 5/2015 kierownika Domu Dziennego Pobytu z dnia 01.12.2015

Dochody Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 83.813 zł
Wydatki Domu Dziennego Pobytu określone zostały na kwotę 346.923,60 zł

DOCHODY:

Dział: 852 Rozdział: 85203

§,

Treść

Plan

na 2015r.

Wykonanie dochodów na 31.12.2015

0750

Dochody z najmu i dzierżawy

1.000

755,00

0830

Wpływy z usług

-opłata stała

-odpłatność

uczestników

29.124,00

53.509,00

29.267,90

42.353,00

0970

Wpływy z różnych

dochodów

0

16,54

Dział: 758 Rozdział: 75814

0920

Różne rozliczenia finansowe

- pozostałe odsetki

180

169,73

Razem: 83.813,00 72.562,17

WYDATKI:

Dział: 852 Rozdział: 85203

§,

Treść

Plan

na 2015r.

(po zmianach)

Wykonanie na 31.12.2015

3020

Wydatki osobowe nie zaliczone

do wynagrodzeń

350

349,90

3020

Zakup i ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego

169

168,97

3020

Świadczenia rzeczowe profilaktyk-

cznych posiłków i napojów

181

180,93

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

156.715

156.706,70

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

11.850

11.009.71

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

30.140

29.636,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.768

1.270,20

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

5.738

5.729,36

4210

Zakup środków czystości

868

867,73

4210

Zakup artykułów biurowych

325

324,04

4210

Zakup sprzętu

679

679

4210

Zakup wyposażenia kuchni i stołówki

1.698

1.692,74

4210

Zakup artykułów remontowych

812

811,53

4210

Zakup artykułów gospodarczych

513

512,76

4210

Zakup materiałów do terapii zajęciowej

107

106,94

4210

Zakup znaczków

42

42

4210

Zakupy ogrodnicze (kwiaty, ziemia)

164

163,99

4210

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero

109

108,18

4210

Zakup akcesoriów komputerowych

421

420,45

4220

Zakup środków żywności

53.509

42.353

4230

Zakup leków, wyrobów medycznych

I produktów biobójczych

100

99,81

4240

Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek

1.200

1.198,78

4260

Zakup energii

15.500

15.432,84

4260

Dostawa energii elektrycznej

1.656

1.655,73

4260

Dostawa energii cieplnej

12.929

12.929,06

4260

Zakup gazu

263

262,46

4260

Zakup wody

652

586,59

4270

Zakup usług remontowych

2.790,60

1.790,30

4270

Drobne remonty i naprawy

1.090

1.081,91

4270

Remont pomieszczeń po zalaniu

1.269,30

1.269

4280

Zakup usług zdrowotnych

200

60

4300

Zakup usług pozostałych

59.300

58.368,81

4300

Usługi pocztowe

27

0

4300

Abonament RTV

233

232,20

4300

Przegląd gaśnic i instalacji

500

379,63

4300

Dzierżawy, koszty administracji

2.000

1.980,36

4300

Dowóz uczestników

9.038

9.037,81

4300

Usługi komputerowe

5.239

5.238,20

4300

Imprezy kulturalne i rekreacyjne

4.134

4.133,39

4300

Koszty przygotowania obiadów z dowozem

36.699

35.938

4300

Pozostałe usługi

1.430

1.429,22

4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.950

1.657,83

4410

Podróże służbowe krajowe

400

315,31

4410

Podróże służbowe krajowe

84

0

4410

Ryczałty samochodowe

316

315,31

4430

Różne opłaty i składki

650

648

4440

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

4.562

4.561,69

4700

Kursy ,szkolenia

201

200,23

Razem:

346.923,60

332.388,47

Opracował: Irena DudekOpublikował: Agnieszka Szwarc
Publikacja dnia: 02.03.2017
Podpisał: Agnieszka Szwarc
Dokument z dnia: 02.03.2017
Dokument oglądany razy: 574